abydyti

×abỹdyti, -ija, (-yja), -ijo (-yjo) (brus. oбидить) tr. 1. SD118, K, Kv skriausti, skausti. Kam tu tą vaiką abỹdiji, ar širdies neturi? Kkl. Rūstybės prieš tuos, kurie jį abydijo, neparodė SPI67.žeisti, niekinti: Valgyk, neabỹdyk šeiminykės Slm. 2. gėdinti, pravardžiuoti, plūsti: Ar aš jau koks piemuo, kad tu mane abydiji? Ppl. 3. varyti, ginti. Abỹdyja aną iš kambario Lkv. \ abydyti; išabydyti; nuabydyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abydinti — ×abỹdinti, ina, ino K; R360 žr. abydyti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išabydyti — ×išabỹdyti tr. išplūsti: Visaip išabỹdijo tą puikuolį, kad neturėjo nė kur akių pakelt Alz. abydyti; išabydyti; nuabydyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuabydyti — ×nuabỹdyti tr. nuskriausti: Regi žmogų be kaltumo nuabydytą DP186. abydyti; išabydyti; nuabydyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.